สำหรับองค์กรคุณภาพที่มุ่งมั่นจะพัฒนาตนเองเพื่อให้กิจการก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีบุคลากรคุณภาพในสาขาต่างๆ ร่วมเป็นทีมงานเช่นเดียวกับเรา บริษัท ทวีสมุทร จำกัด ประสงค์ที่จะคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าเป็นหนึ่งในทีมงานเพื่อสร้างฐานกำลังอันทรงประสิทธิภาพผลักดันให้องค์กรมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจและสามารถสร้างบริการอันน่าพึงพอใจได้อย่างสมบูรณ์

จำนวน : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 • รับผิดชอบงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ปริญญาตรี. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • รับผิดชอบงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

หลักฐานที่ต้องเตรียมเมื่อมาสมัครงาน

 1. รูปถ่าย 2 รูป หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ   (พร้อมนำตัวจริงมาด้วย)
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 6. ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)

วิธีการสมัครงาน

 1. สมัครด้วยตัวเอง
  สามารถยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่
  สำนักงานบริหารงานก่อนสร้าง บริษัท ทวีสมุทร จำกัด 99/11 ม.3 ซ.กานดา ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
  เบอร์โทรศัพท์ : 034-433633, 086-3243237, 086-3439493
  เวลาทำการ : 8.00 – 17.30 (UTC +7)
 2. สมัครผ่านทางอีเมลล์สามารถส่งประวัติได้ที่
  job@taweesamuth.co.th
  info@taweesamuth.co.th
  taweesamuth2@hotmail.com