โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมืองาน เรื่อง การซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องยนต์เล็ก2018