โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน เรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 2018